Chinese Advisory Board members

Chan Che-Hin Chetwyn HK Fang David               HK Luk Keith Dip-Kei  HK
Chan Kai-Ming            HK Fu Kuo-Tai                HK Mak Arthur Fuk-Tat HK
Chan Kow-Tak              HK  Fung Kwai-Yau         HK Man Hon-Ming      Macau
Chan Nik-Hang              HK Gu Yu-Dong                Shanghai        Mak Kan-Hing      HK
Chen Shi-yi     Shanghai    Ho Pak-Cheong       HK Ngai Wai-Kit      HK
Chan Wai-Sin       Macau Hsu Louis Che-Shek  HK Qu Li-qiang    Guangzhou
Cheng James Chung-Kit  HK Hsu Stephen Yuen-Cheong HK   So Yat-Cheong     HK
Cheung Kenneth Man-Chee HK Hung Leung-Kim       HK Tang Ju-yu         Hunan
Chien Ping             HK  Ip Fu-Keung HK                  Tang Ning        HK
Chin Ping-Hong           HK Ip Wing-Yuk           HK Tu Yuan-Kun     Taiwan
Chiu Kwok-Hing  HK  Kumta S.M. HK Wai Yuk-Leung    HK
Chiu Kwong-Yuen         HK Lam Ying-Lee            HK                   Wong Man-Shun    HK
Chow Chi-Ping              HK Lau Pui-Yau      HK Wong Wing-Cheung HK
Chow Shew-Ping         HK Lee Yuen-Lun  HK  Wu Stephen Wing-Cheung HK
Chow Yuk-Yin               HK Leong John Chi-Yan HK Yu Guang-rong   Shanghai
Chung On-Ming          HK  Leung Kwok-Shui       HK  Zhu Jia-kai     Guangzhou
Dang Geng-Ting Beijing Leung Ping-Chung HK Zhuang Yong-qing Shenzhen

    


Site Map | © 2008 - 2022 JOTR |